Forsiden

« Forrige 1 2 3 4 5 6 » Neste

02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
02.03.2014
Erfaringer med IFRS 3
10.02.2014
Forslag til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
31.01.2014
NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret
31.01.2014
NRS 8 oppdatert januar 2014
20.01.2014
IFR Academy kull 15
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
02.01.2014
Ny bokføringsstandard om tekstbehandling og regneark
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
16.12.2013
NRS 9 Fusjon endret
12.12.2013
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret
28.11.2013
Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
25.11.2013
NRS 16 Årsberetning endret
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
22.10.2013
Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon
22.10.2013
Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon
22.10.2013
Forslag til endring av NRS 13
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
30.09.2013
GRS for små foretak oppdatert i 2013
26.09.2013
Forskrift om forenklet IFRS
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
06.09.2013
Forenkling av bokføringsreglene
05.09.2013
Forslag til NBS Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
19.08.2013
EØS-høring om kassasystemer
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
28.06.2013
Endringer i bokføringsforskriften
10.06.2013
Nye styremedlemmer i NRS
07.06.2013
Ny bokføringsstandard om dokumentasjon av balansen
23.05.2013
Årsrapport for 2012 fra Fagorgan IFRS
23.05.2013
Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygg- og anleggsbransjen
25.04.2013
Kjøp av en andel i felleskontrollert drift
25.04.2013
Salg eller overføring av eiendeler mellom en investor og TS eller FKV
02.04.2013
Novation of Derivatives and Continuation of Hedge Accounting
02.04.2013
Klargjøring av akseptable metoder for avskrivning
28.03.2013
Klassifisering og måling - begrensede endringer i IFRS 9
22.03.2013
Egenkapitalmetoden - Andel av andre endringer i netto eiendeler
19.03.2013
Gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler
18.02.2013
Forbedringsprosjektet 2011-2013
10.02.2013
Bokføringspliktiges ansvar når oppbevaringen er satt bort til andre
17.01.2013
Mulige endringer i IFRS for SMEs
14.01.2013
Ny regnskapsstandard skal forenkle
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
31.12.2012
Mot et rammeverk for noteopplysninger
31.12.2012
Statusrapport 2012 fra Regnskapsstandardstyret
31.12.2012
Forslag til endringer i standarden om fisjon
19.12.2012
NRS 6 Pensjonskostnader endret
17.12.2012
Etablering av Accounting Standards Advisory Forum