Forsiden

« Forrige 1 2 » Neste

07.04.2015
NRS(V) Pensjonsforutsetninger
01.03.2015
Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
05.02.2015
Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014
29.01.2015
NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
28.01.2015
Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner
06.01.2015
Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars
06.01.2015
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014
02.01.2015
Høringsutkast om sideordnede spesifikasjoner
10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
04.12.2014
Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota
07.11.2014
Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering
21.10.2014
Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner
20.10.2014
Endringer i bokføringsuttalelser
20.10.2014
Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard
19.09.2014
Regnskapslovutvalget oppnevnt
05.09.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
19.06.2014
Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser
27.05.2014
Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS
16.05.2014
Endringer i bokføringsstandarder og –uttalelser
28.04.2014
Kompleksitet
24.04.2014
Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
13.03.2014
Forbedringsprosjektet 2012-2014
10.02.2014
Forslag til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
03.02.2014
Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper
22.01.2014
Evaluering av bokføringsregelverket
19.01.2014
Rammeverket
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
18.12.2013
Krav til personalliste fra 1. januar 2014
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
26.09.2013
Forskrift om forenklet IFRS
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
06.09.2013
Forenkling av bokføringsreglene
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
19.08.2013
EØS-høring om kassasystemer
28.06.2013
Endringer i bokføringsforskriften
23.05.2013
Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygg- og anleggsbransjen
17.01.2013
Mulige endringer i IFRS for SMEs
04.01.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012
13.12.2012
Oppdatert veiledning IAS 19 Ytelser til ansatte
21.11.2012
Dispensasjon fra bestemmelser i regnskapsloven
09.11.2012
Ny strategi for NRS
06.11.2012
Utfordringer med diskonteringsrenten i IAS 19
11.09.2012
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger
19.03.2012
Regnskapsføring av ny AFP