Forsiden

« Forrige 1 2 3 » Neste

10.12.2014
Revidert veiledning levealdersjustering
04.12.2014
Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota
07.11.2014
Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering
21.10.2014
Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner
20.10.2014
Endringer i bokføringsuttalelser
20.10.2014
Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden
20.10.2014
Mottatte høringssvar til ny regnskapsstandard
02.10.2014
Høringsutkast om sideordnede spesifikasjoner
19.09.2014
Regnskapslovutvalget oppnevnt
05.09.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014
31.08.2014
Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger
19.06.2014
Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser
27.05.2014
Årsrapport for 2013 fra Fagorgan IFRS
16.05.2014
Endringer i bokføringsstandarder og –uttalelser
28.04.2014
Kompleksitet
24.04.2014
Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
02.04.2014
Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder
13.03.2014
Forbedringsprosjektet 2012-2014
02.03.2014
Erfaringer med IFRS 3
10.02.2014
Forslag til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner
03.02.2014
Egenkapitalmetoden i separate finansregnskaper
31.01.2014
NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret
22.01.2014
Evaluering av bokføringsregelverket
19.01.2014
Rammeverket
06.01.2014
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2013
19.12.2013
Ny tjenestepensjonslov og IAS 19
18.12.2013
Krav til personalliste fra 1. januar 2014
16.12.2013
NRS 9 Fusjon endret
12.12.2013
NRS 13 Usikre forpliktelser og betingede eiendeler endret
28.11.2013
Forslag til endringer i NRS 3 Hendelser etter balansedagen
28.11.2013
Forslag til endringer av NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak
25.11.2013
NRS 16 Årsberetning endret
28.10.2013
Landbruk: «Bearer plants» (ED/2013/8)
25.10.2013
Forsikringskontrakter
23.10.2013
Konsolideringsutelatelse for investeringsselskaper
23.10.2013
Utsatt innregning av estimatavvik
22.10.2013
Forslag til endringer i NRS 9 Fusjon
22.10.2013
Forslag til endring av NRS 13
08.10.2013
Vellykket rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard
26.09.2013
Forskrift om forenklet IFRS
18.09.2013
Dokumentasjon til NRS rundebordskonferanse 26. september 2013
13.09.2013
Leieavtaler
06.09.2013
Forenkling av bokføringsreglene
05.09.2013
Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.08.2013
04.09.2013
Regulatory deferral accounts
19.08.2013
EØS-høring om kassasystemer
09.08.2013
Forslag om endringer i forenklet IFRS
25.07.2013
Ansattebidrag i ytelsesordninger
05.07.2013
Forventet kredittap
28.06.2013
Endringer i bokføringsforskriften