Om NRS

(20.12.2007)

Hva gjør NRS

NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

NRS Organer

NRS består av fire hovedorganer, Stiftelsesstyre, Bokføringsstandardstyre (BSS), Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyre (RSS).

Hvem står bak NRS

Norsk Regnskapsstiftelse har 8 stiftende organisasjoner.

Vedtekter

Oppdaterte vedtekter ble vedtatt i styremøte 12. januar 2011.

Strategi

Norsk RegnskapsStiftelse vedtok den 19. oktober 2005 ny strategi og det ble vedtatt en justering i strategien fra august 2006 på bakgrunn av notatet ”Utvikling av forenklet IFRS og god regnskapsskikk (GRS)”.

Årsrapporter

Fra 2006 avlegger NRS årsregnskapet etter regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner.