Presserom

Her finner du informasjon om pressekontakter i Norsk Regnskapsstiftelse og kort informasjon om stiftelsen.

Pressekontakt
Pressehenvendelser til NRS rettes til leder av Regnskapsstandardstyret Elisabet Sulen, leder av Bokføringsstandardstyret Hans Christian Ellefsen, leder av Fagorgan IFRS Erlend Kvaal eller leder for sekretariatet Harald Brandsås.

Elisabet Ekberg
Mobiltelefon: +47 406 39 660
E-post: elisabet.ekberg@kpmg.no

Hans Christian Ellefsen
Mobiltelefon: +47 976 10 123
E-post: Hans.Ellefsen@narf.no

Erlend Kvaal
Mobiltelefon: +47 950 59 571
E-post: erlend.kvaal@bi.no

Harald Brandsås
Mobiltelefon: +47 995 25 186
E-post: harald.brandsaas@revisorforeningen.no

Kort om NRS
Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) ble etablert i april 1989, og har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, samt å fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder. 

Norsk RegnskapsStiftelse har et Stiftelsesstyre som har det overordnede ansvar for stiftelsen. Regnskapsstandardstyret (RSS) er det standardsettende organ for regnskapsstandarder. Hovedoppgaver for RSS er å vedlikeholde norske regnskapsstandarder, følge utviklingen av IFRS og delta i arbeidet med forenklet IFRS i Norge og fastsette standarder for små foretak og ideelle organisasjoner. Bokføringsstandardstyret (BSS) er det standardsettende organ for bokføring. BSS har som hovedoppgave å utvikle god bokføringsskikk. Fagorgan IFRS søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre forståelsen av IFRS på norske forhold. Oversikt over medlemmene i NRS organer og hvem som står bak NRS.

Norsk RegnskapsStiftelse oversettes til engelsk med The Norwegian Accounting Standards Board (NASB). Norsk RegnskapsStiftelse har ikke utarbeidet engelske oversettelser av standardene.

Nærmere informasjon om hva NRS gjør.