Kontakt

Kontaktinformasjon for Norsk Regnskapsstiftelse:

Postadresse
Norsk Regnskapsstiftelse
Postboks 2914 Solli
N - 0230 Oslo

Organisasjonsnummer: NO 975 550 753 MVA

Telefon    23 36 52 00
E-post      nrs@revisorforeningen.no 
Web        
www.regnskapsstiftelsen.no

Norsk RegnskapsStiftelse har ingen ansatte som kan besvare faglige spørsmål, men innspill til videre utvikling av NRS' produkter kan gis på e-post.

Ytterligere opplysninger
Nærmere opplysninger kan gis av NRS' sekretariat. Leder for sekretariatet er Harald Brandsås.

Er det noe du ikke finner på nettsidene?
Prøv søkefunksjonen: se søkefeltet øverst til høyre
Prøv nettstedkartet