Nyheter GRS små foretak

NRS 8 oppdatert januar 2014

(31.01.2014) God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert med blant annet omtale av regnskapsføring av tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte.

GRS for små foretak oppdatert i 2013

(30.09.2013) NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak er oppdatert i september 2013. Endringene i standarden er hovedsakelig foranlediget av forslagene sendt på høring i oktober 2012. Videre er det gjort enkelte tilpasninger som følge av endringene i aksjeloven som ble innført per 1. juli 2013.

Flere saker