Regnskapsstandarder

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

(05.02.2015) Årsrapporten erstatter statusrapport, men gir som tidligere en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser som er foretatt siden forrige statusrapport, og prosjekter under arbeid omtales. Det gis også en oversikt over arbeidsplanene.

Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner

(28.01.2015) Etter ønske fra noen av høringsinstansene har NRS utsatt høringsfristen for "Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden" til 28. februar 2015.

Flere saker