Regnskapsstandarder

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

(02.04.2014) NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak.

NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

(31.01.2014) NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013.

Flere saker