Regnskapsstandarder

Utsatt høringsfrist

(16.05.2014) NRS har utsatt fristen for kommentarer til den nye norske regnskapsstandarden til 31. oktober 2014. Videre er høringsfristen for den nye bokføringsstandarden om betalingstransaksjoner utsatt til 1. september 2014.

Rundebordskonferanse om ny norsk regnskapsstandard

(24.04.2014) Norsk Regnskapsstiftelse avholdt 15. mai 2014 en rundebordskonferanse om høringsutkast til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak.

Flere saker