Regnskapsstandarder

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014

(05.09.2014) Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. august 2014. Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerene.

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

(31.08.2014) NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Flere saker