Regnskapsstandarder

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

(31.08.2014) NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Utsatt høringsfrist

(16.05.2014) NRS har utsatt fristen for kommentarer til den nye norske regnskapsstandarden til 31. oktober 2014. Videre er høringsfristen for den nye bokføringsstandarden om betalingstransaksjoner utsatt til 1. september 2014.

Flere saker