Regnskapsstandarder

NRS(V) Pensjonsforutsetninger

(07.04.2015) NRS har besluttet å fortsette å utgi veiledningen om pensjonsforutsetninger.

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

(01.03.2015) NRS har mottatt høringssvar til forslaget om endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Flere saker