Regnskapsstandarder

Revidert veiledning levealdersjustering

(10.12.2014) NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

(07.11.2014) NRS har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.

Flere saker