Regnskapsstandarder

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

(07.11.2014) NRS har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.

Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner

(21.10.2014) NRS fagutvalg ideelle organisasjoner inviterer til åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner tirsdag 2. desember kl 12:30 - 15:30.

Flere saker