Regnskapsstandarder

Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner

(28.01.2015) Etter ønske fra noen av høringsinstansene har NRS utsatt høringsfristen for "Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden" til 28. februar 2015.

Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars

(06.01.2015) Fremtidens norske regnskapsstandarder – funksjon og organisering.

Flere saker