Arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har utsatt arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard for øvrige foretak.

Styret i NRS har i to møter våren 2018 diskutert om RSS skal gjenoppta arbeidet med ny Norsk Regnskapsstandard. I styremøte 7. juni 2018 ba styret RSS gjøre en fornyet vurdering av dette. Inntil videre gjøres det derfor ikke noe arbeid med en ny regnskapsstandard.