Norsk standard kontoplan

(03.01.2006) Vi får av og til spørsmål om hvor en kan kjøpe Norsk standard kontoplan. Norsk standard kontoplan, NS 4102, kan bestilles fra Pronorm AS. Ny versjon av NS 4102 Grunkontoramme og regnskapsoppstilling er utgitt i desember 2005, og engelsk versjon i februar 2006.

Pronorm AS er standardiseringens salg- og markedsføringsselskap. Se www.standard.no for ytterligere informasjon, søk i Pronoms produktkatalog: www.standard.no/prodkat2.

I desember 2005 har pronorm lagt ut for salg en oppdatert versjon av NS4102. NS 4102:2005 Grunnkontoramme og regnskapsoppstilling (5. utg. 2005) erstatter NS 4102 Ramme for kontokoder og regnskapsoppstilling fra 1998.

Siden 1998 har regnskapsloven gjennomgått noen endringer. De mest omfattende har skjedd i forbindelse med en evaluering av loven. Dette har medført to endringslover: 10. desember 2004 nr. 81 og 10. juni 2005 nr. 46. Endringslovene implementerer også EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. I den nye utgaven av standarden er det gjort nødvendige tilpasninger som følge av disse endringene til regnskapsloven.

Standarden angir oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse til bruk ved oppstilling av årsregnskap. Standarden omfatter også retningslinjer for utarbeidelse av kontoramme for enkeltforetak og bransjer, tilpasset oppstillingsplanene. Så langt det er mulig er kontorammen utformet for å gi spesifikasjoner for rapportering til offentlige institusjoner, og regnskapsanalyse, regnskapssammenligning og lignende.

Skatteetaten utarbeider sine mest sentrale skjemaer, Næringsoppgavene, etter denne standarden. Næringsoppgavene med tilleggsopplysninger brukes også av Statistisk sentralbyrå.