Norsk standard kontoplan

(03.01.2006) Vi får av og til spørsmål om hvor en kan kjøpe Norsk standard kontoplan. Norsk standard kontoplan, NS 4102, kan bestilles fra Standard Online AS.

Standard Online AS er standardiseringens salg- og markedsføringsselskap. Se www.standard.no for ytterligere informasjon.