NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars

Fremtidens norske regnskapsstandarder – funksjon og organisering.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.

Revidert veiledning levealdersjustering

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, og det er tatt inn ytterligere veiledning.

Flere saker