NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

NRS har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.

Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner

NRS fagutvalg ideelle organisasjoner inviterer til åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner tirsdag 2. desember kl 12:30 - 15:30.

Endringer i bokføringsuttalelser

Bokføringsstandardstyret har oppdatert GBS 5, GBS 9, GBS 10 og GBS 13.

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

NRS har utarbeidet forslag til endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Flere saker