NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Revidert veiledning levealdersjustering

NRS har oppdatert veiledningen om levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger.

Oppdatert GBS 1 Utstedelse av kreditnota

Uttalelsen om utstedelse av kreditnota er oppdatert som følge av endringer i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, og det er tatt inn ytterligere veiledning.

Bidrag fra pensjonsinnretning til oppreservering

NRS har utgitt en veiledning om regnskapsmessige konsekvenser for kvalifiserende forsikringspolise av at deler av oppreserveringsbehovet ved innføring av K2013 skal dekkes av pensjonsinnretningens egenkapital.

Åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner

NRS fagutvalg ideelle organisasjoner inviterer til åpent møte om regnskapsstandarden for ideelle organisasjoner tirsdag 2. desember kl 12:30 - 15:30.

Flere saker