NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

Årsrapporten erstatter statusrapport, men gir som tidligere en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser som er foretatt siden forrige statusrapport, og prosjekter under arbeid omtales. Det gis også en oversikt over arbeidsplanene.

NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Bokføringsstandardstyret har kommet med en ny bokføringsstandard NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner

Etter ønske fra noen av høringsinstansene har NRS utsatt høringsfristen for "Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden" til 28. februar 2015.

Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars

Fremtidens norske regnskapsstandarder – funksjon og organisering.

Flere saker