NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Bokføringsstandardstyret har kommet med en ny bokføringsstandard NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Utsatt høringsfrist for kapittel om kontinuitetsfusjoner

Etter ønske fra noen av høringsinstansene har NRS utsatt høringsfristen for "Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden" til 28. februar 2015.

Seminar med Regnskapslovutvalget 2. mars

Fremtidens norske regnskapsstandarder – funksjon og organisering.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger per 31.12.2014

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. desember 2014. Beregningsforutsetningene er vesentlig endret i løpet av 2014 som følge av utviklingen i rentemarkedene.

Flere saker