NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Ny regnskapsstandard erstatter alle eksisterende standarder

NRS har utarbeidet forslag til ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak. Denne vil erstatte eksisterende standarder for denne gruppen foretak.

Erfaringer med IFRS 3

EFRAG (den europeiske sammenslutningen av regnskapsstandardsettere) inviterer selskaper som har brukt IFRS 3 til å dele sine praktiske erfaringer fra bruk av standarden.

Forslag til NBS Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt ut høringsutkast til ny norsk bokføringsstandard NBS (HU) Dokumentasjon av betalingstransaksjoner.

NRS 3 Hendelser etter balansedagen endret

NRS 3 er endret, for å regulere regnskapsføringen av tilleggsutbytter og ekstraordinære utbytter som aksjelovene åpner for etter endringene i juli 2013.

Flere saker