NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

NRS(V) Pensjonsforutsetninger

NRS har besluttet å fortsette å utgi veiledningen om pensjonsforutsetninger.

Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden

NRS har mottatt høringssvar til forslaget om endrede regler om fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden. Dette er forslag til et tilleggskapittel i ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak som ble sendt på høring 2. april 2014.

Regnskapsstandardstyret i NRS sin årsrapport 2014

Årsrapporten erstatter statusrapport, men gir som tidligere en oversikt over endringer i standarder, høringsutkast, veiledninger og uttalelser som er foretatt siden forrige statusrapport, og prosjekter under arbeid omtales. Det gis også en oversikt over arbeidsplanene.

NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Bokføringsstandardstyret har kommet med en ny bokføringsstandard NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Flere saker