NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

Regnskapslovutvalget oppnevnt

Regnskapslovutvalget som ble oppnevnt fredag, har fått i oppdrag å harmonisere norsk regelverk med EU-regler, samt modernisere og forenkle regnskapsloven.

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.8.2014

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. august 2014. Utover oppdatering av beregningsforutsetningene er det foretatt en omredigering av veiledningen for å gjøre den lettere tilgjengelig for brukerene.

Levealdersjustering for offentlige/offentliglike tjenestepensjonsordninger

NRS har utgitt en ny veiledning om regnskapsføring etter IAS 19 og NRS 6 av virkning av innføring av levealdersjustering for offentlige tjenestepensjonsordninger for personer født i 1954 og senere.

Enklere bokføringsregler kan gi ni mrd. i besparelser

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har gjennomført en studie som viser mulighetsrommet for forenklinger i bokføringsreglene for næringsdrivende og kommuner. Rapporten overleveres politisk ledelse i Finans- og Næringsdepartementet i dag.

Flere saker