Høringssvar IFRS 2014

Høringssvar IFRS 2014

Høringssvar avgitt til IASB, IFRS Foundation og IFRS IC Rammeverket (DP/2013/1) Diskusjonsnotatet er inndelt i kapitler som behandler følgende temaer:Fortsett...

Høringssvar IFRS 2013

Egenkapitalmetoden: Andel av andre endringer i nettoeiendelene (ED/2012/3) Det er spørsmål om hvordan egenkapitalendringer i det tilknyttede selskapet regnskapsføres iFortsett...

Høringssvar IFRS 2008

ED of amendments to IAS 39 – Exposures Qualifying for Hedge Accounting (Avgitt 11. januar 2008) ED 9 Joint ArrangementsFortsett...