NRS Organer

NRS består av fire hovedorganer, Stiftelsesstyre, Bokføringsstandardstyre (BSS), Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyre (RSS).

Stiftelsesstyret
Norsk RegnskapsStiftelse har et Stiftelsesstyre som har det overordnede ansvar for stiftelsen og for Regnskapsstandardstyret og Bokføringsstandardstyret.

Stiftelsesstyrets medlemmer

 • Per Hanstad, Den norske Revisorforening (styreleder)
 • Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (nestleder)
 • Lars J. Braarud, Oslo Børs
 • Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole
 • John Christian Langli, Handelshøyskolen BI
 • Fredrik Melle, Econa
 • Christine Lundberg Larsen, Regnskap Norge
 • Steinar Sars Kvifte, Norske Finansanalytikeres Forening
 • Trond Søyland, Uavhengig representant

Fagorgan IFRS
Fagorgan IFRS (FO IFRS) søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre forståelsen av IFRS på norske forhold. FO IFRS har ansvar for den norske deltakelsen i EFRAGs forum for standardsettere og deltakelsen i Proactive Accounting Initiatives in Europe (PAAinE). Medlemmene i FO IFRS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i FO IFRS. Medlemmene av FO IFRS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Fagorgan IFRS’ medlemmer

 • Karina Vasstveit Hestås (leder), Norsk Hydro
 • Bjørn Einar Strandberg (nestleder), PwC
 • Morten Haukaas, Equinor
 • Ingrid Birgitte Haakenstad, Deloitte
 • Janne Korsvold, Telenor
 • Paul Midling Larsen, KPMG
 • Robert Madsen, EY
 • Nina Servold Oppi, BDO
 • Kjell Ove Røsok, Norges Handelshøyskole

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Tine Svae, Finanstilsynet

Regnskapsstandardstyret (RSS)
RSS er det standardsettende organ. Hovedoppgaver for RSS er å vedlikeholde norske regnskapsstandarder, følge utviklingen av IFRS og delta i arbeidet med forenklet IFRS i Norge og fastsette standarder for små foretak og ideelle organisasjoner. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i RSS. Medlemmene av RSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Regnskapsstandardstyrets medlemmer

 • Elisabet Ekberg, KPMG (leder)
 • Hans Robert Schwencke, Handelshøyskolen BI (nestleder)
 • Kjell Magne Baksaas, Høyskolen i Vestfold
 • Knut Aker , EY
 • Kirsten L. Jacobsen, Deloitte
 • Reidar Jensen, BDO
 • Odd Egil Kanestrøm, Heidenreich Holding
 • Jan Terje Kaaby, BDO
 • Signe Moen, PwC

Observatører:

 • Marianne Irgens, Finansdepartementet
 • Terje Nilsen, Finanstilsynet

NRS Fagutvalg små foretak

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Gunhild Kveine (nestleder), BDO
 • Thomas Hagen Alm, Deloitte
 • May Sigrun Rusdal Fikke, PwC
 • Karl-Asbjørn Kjennerud, Sparebank 1 Økonomihuset
 • Stein Erik Lund, KPMG
 • Marte Juul, EY

NRS Fagutvalg ideelle organisasjoner

 • Elisabet Ekberg (leder), KPMG
 • Elsie Tjeransen (nestleder), Deloitte
 • Kjetil Andersen, EY
 • Hans-Christian Berger, PwC
 • Erik Lie, BDO
 • Svein-Arne Martinsen, Revisjonsfirmaet Flattum & Co
 • Hans Petter Nissen, Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet 

Fagutvalg pensjoner

 • Vidar Nilsen (leder), Deloitte
 • Karina Vasstveit Hestås (nestleder), Norsk Hydro
 • Lars Ragnar Vigdel, EY
 • Anfinn Fardal, KPMG
 • Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner
 • Bjørn Rydland, PwC
 • Ellen Wettre-Johnsen, Storebrand