Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert per 31. august 2016.

De veiledende forutsetningene er som følger:

Pensjonsforutsetninger Oppsummering 2016 08 31

 

Den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i pensjonsforpliktelsene.

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger
Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

 

Oppdatert veiledning:

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016 (september 2016)

 

Endringsmarkert versjon fra forrige oppdatering:

PDF-ikon

NRS (V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016 endringsmarkert (september 2016)

 

For samlede dokumenter i saken, se:

ZIP-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger (samlede versjoner, høringsdokumenter mv.)