Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.8.2018

Veiledning pensjonsforutsetninger er oppdatert pr. 31. august 2018

De veiledende forutsetningene er som følger:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nødvendigheten av at foretaket gjør selvstendige vurderinger

Beregningsforutsetningene i veiledningen utgjør kun et utgangspunkt for foretakets egne vurderinger i forbindelse med fastsettelsen av egne forutsetninger. Det enkelte foretak må selv fastsette forutsetningene basert på sin egen konkrete vurdering av forventet økonomisk utvikling samt forhold i den enkelte pensjonsordning. Forhold hos det enkelte foretak og i den enkelte pensjonsordning kan medføre behov for å avvike fra enkelte av anbefalingene. Brukerne av veiledningen anmodes å lese bakgrunnen for fastsettingen av de anbefalte forutsetninger i veiledningen.

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2018 (september 2018)

 

PDF-ikon

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2018 endringsmarkert (september 2018)

 

Neste planlagte oppdatering er i januar 2019 med tall pr. 31.12.2018.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

ZIP-ikonNRS(V) Pensjonsforutsetninger samlet t.o.m. september 2018 – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil