Møtedokumenter RSS

Nedenfor følger protokoller fra avholdte møter i Regnskapsstandardstyret (RSS) for sist år:

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 9. januar 2018

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 2. mai 2018

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 29. mai 2018

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 26. juni 2018

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 31. august 2018

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 8. oktober 2018

Samlede protokoller

Velg PDF-filen hvis du vil se møteprotokollene i perioden 2004 til 2015 samlet. Velg ZIP-filen hvis du ønsker å velge ut møteprotokollene for et enkelt år:

PDF-ikon RSS samlede protokoller i PDF fom 2004 tom 2017 (PDF-fil)

ZIP-ikon RSS samlede protokoller i ZIP fom 2004 tom oktober-2018 (ZIP-fil med en PDF-fil pr. år)