Møtedokumenter RSS

Nedenfor følger protokoller fra avholdte møter i Regnskapsstandardstyret (RSS) for sist år:

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 12. januar 2017

PDF-ikon Protokoll fra møte i RSS 20. april 2017

Samlede protokoller tidligere år

Velg PDF-filen hvis du vil se møteprotokollene i perioden 2004 til 2015 samlet. Velg ZIP-filen hvis du ønsker å velge ut møteprotokollene for et enkelt år:

PDF-ikon RSS samlede protokoller i PDF fom 2004 tom 2016 (PDF-fil)

ZIP-ikon RSS samlede protokoller i ZIP fom 2004 tom 2016 (ZIP-fil med en PDF-fil pr. år)