Møtedokumenter RSS

Nedenfor følger protokoller fra avholdte møter i Regnskapsstandardstyret (RSS) for sist år:

PDF-ikon Potokoller fra møter i RSS i 2016 t.o.m. 15.11.2016

Samlede protokoller tidligere år

Velg PDF-filen hvis du vil se møteprotokollene i perioden 2004 til 2015 samlet. Velg ZIP-filen hvis du ønsker å velge ut møteprotokollene for et enkelt år:

PDF-ikon RSS samlede protokoller 2004 – 2015 (PDF-fil)

ZIP-ikon RSS samlede protokoller i ZIP fom 2004 – 2015 (ZIP-fil med en PDF-fil pr. år)