Regnskapsstandarder

Regnskapsstandard for små foretak

 

Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner

 

Eksisterende regnskapsstandarder for øvrige foretak

Endelige standarder

Foreløpige standarder

Diskusjonsnotat

Høringsutkast ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak

NRS(HU) Norsk regnskapsstandard (april 2014)
Herunder NRS(HU) Kapittel 100N Fusjoner som regnskapsføres etter kontinuitetsmetoden (oktober 2014)