Åpent møte om forpliktelser i regnskapet

Norsk Regnskapsstiftelse inviterer til åpent møte om forpliktelser i regnskapet mandag 12. juni kl. 9.

IASB har i det stille arbeidet frem et konkret forslag til justeringer i IAS 37 som klargjør når usikre forpliktelser skal innregnes i balansen. Dette er en logisk konsekvens av endringen i definisjonen av gjeld i det oppdaterte Rammeverket. Forslaget fra staben er kun behandlet én gang av IASB-styret, men hvis det blir vedtatt som foreslått vil det medføre endringer i f.eks. IFRIC 21 og IFRIC 6. Dagens IFRIC 21 var omdiskutert da den kom og har vært kritisert også i ettertid.

Det åpne møtet vil presentere forslaget og sette dette i sammenheng med Rammeverkets oppdaterte definisjon av gjeld. Det blir derfor av særlig interesse for akademikere, men har praktisk anvendelse dersom det blir vedtatt for selskaper med forpliktelser knyttet til ulike lovreguleringer, noe som er mer og mer aktuelt i møte med blant annet bærekraftregulering.

Tid: 12. juni kl. 9-12 (enkel lunsj fra kl. 11:30)

Sted: Norsk Hydros lokaler, Vækerø Park, Drammensveien 260, Oslo. Inngang resepsjonen i bygg merket E/F, til venstre ved ankomst med bil/buss, på høyre side ved ankomst via gangvei langs sjøen.

Språk: Norsk

Påmelding: https://docs.google.com/forms/

Det blir innlegg fra Didrik Thrane Nielsen i EFRAG, og mulighet for å stille spørsmål og komme med innspill fra salen.

Les mer på IASBs nettside for prosjektet: Provisions—Targeted Improvements og i saksdokumentene for IASBs møte i april 2023: