Arbeidet med ny regnskapsstandard for «øvrige selskaper» vurderes gjenopptatt

Stiftelsesstyret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) møttes 7. desember for å diskutere arbeidet med ny regnskapsstandard for foretak som ikke bruker IFRS, eller ikke er små.

Ut fra en helhetsvurdering i 2018 ble arbeidet med ny regnskapsstandard for øvrige selskaper stilt i bero i påvente av en avklaring om ny regnskapslovgivning. Signaler om at en lovproposisjon blir lagt frem om kort tid gjør at NRS vil vurdere å gjenoppta arbeidet. Se også www.regnskapsstiftelsen.no/proposisjon-om-endringer-i-regnskapsloven.

Arbeidet med ny standard er avhengig av at NRS får på plass finansiering av den fremtidige aktiviteten. Styret i NRS vil ha et nytt møte for å ta endelig stilling til dette.