Årsmøte i Norsk RegnskapsStiftelse

Stiftelsesstyret i Norsk RegnskapsStiftelse avholdt årsmøte 8. juni.

Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder

Finansdepartementet har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder. Norsk Regnskapsstiftelse har fått i oppgave å sette sammen og organisere arbeidsgruppens arbeid. Finanstilsynet skal representere myndighetene i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen ble nedsatt på årsmøtet, og består av:

  • Professor John Christian Langli, Handelshøyskolen BI
  • Statsautorisert revisor Elisabet Ekberg, KPMG
  • Statsautorisert revisor Steinar Sars Kvifte, EY
  • Senior tilsynsrådgiver Jan Aastveit, Finanstilsynet

Arbeidsgruppen skal levere sitt forslag innen 1. november 2022.

Valg til NRS’ organer

Juridisk direktør Carl Flock ble valgt som nytt uavhengig styremedlem i stiftelsesstyret.

Elin Leikåsen og Karina Vasstveit Hestås ble valgt som nye medlemmer av Fagorgan IFRS. I tillegg ble Bjørn Einar Strandberg, Nina Servold Oppi, Paul M. Larsen og Ingrid Birgitte Haakenstad, gjenvalgt.