Bokføringsstandarder

Norske bokføringsstandarder (NBS)

 

Forklaringer:

Dato i parentes bak hver standard viser når den ble sist ble oppdatert.