NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale

PDF-ikon NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale (april 2015)

ZIP-ikon NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

 Endringer i standarden april 2015

Punkt 6.2.5 og 8.2: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum.

Punkt 6.2.6.4: Gjengivelsen av bokføringsforskriften § 7-2 er oppdatert med endring fra 10 til fem års oppbevaringstid.

Punkt 8.6: Omtale av pliktig regnskapsrapportering på lønnsområdet er endret, slik at det nå henvises til de månedlige a-meldingene etter a-opplysningsloven. Det presiseres at det ikke er krav om lukking av lønnsopplysninger i lønnssystemet i forbindelse med innsending av a-melding. Det er tilstrekkelig å lukke regnskapsperioden i regnskapssystemet etter at opplysningene er bokført der, innenfor de ordinære ajourholdsfristene.

Punkt 8.8: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsforskriften § 7-6 annet ledd.