NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

PDF-ikon NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer (april 2015)

ZIP-ikon NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i standarden april 2015

Punkt 7: Spesifikasjon av «lønnsopplysningspliktige» ytelser erstattet tidligere «spesifikasjon av lønnsoppgavepliktige ytelser».

Om NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer (mars 2014)

Standarden omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som regnskapssystem for bokføring, utarbeidelse av pliktig regnskapsrapportering og utarbeidelse av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Videre omhandles bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer for å utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger og dokumentasjon av balansen. Standarden er en videreutvikling av uttalelse om god bokføringsskikk GBS 14 «Bokføring ved bruk av regneark».

Standarden får virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere. På samme tidspunkt oppheves uttalelse om god bokføringsskikk GBS 14 «Bokføring ved bruk av regneark». Det oppfordres til tidligere anvendelse av standarden. Ved slik tidligere anvendelse skal den bokføringspliktige anvende denne standarden i sin helhet, og ikke anvende GBS 14 «Bokføring ved bruk av regneark».