NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner

PDF-ikon NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner (april 2015)

ZIP-ikon NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner  – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

NBS 8 vedtatt april 2015, og publisert 12. juni 2015

Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter bokføringsloven § 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner.

Bokføringsstandardstyret legger til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger om konsolidering, sporbarhet, periodeinndeling og opplysningsplikt må oppfylles.

Standarden trådte i kraft ved publisering 12. juni 2015.

Om høringsutkastet om sideordnede spesifikasjoner

Bokføringsstandardstyret legger i forslaget til ny bokføringsstandard til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner. Visse forutsetninger om konsolidering, sporbarhet, periodeinndeling og mulighet for oppfyllelse av opplysningsplikt må oppfylles.

Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter bokføringsloven § 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner.

Standarden er foreslått å tre i kraft ved publisering.