Uttalelser om god bokføringsskikk (GBS)

 

Forklaringer:

Dato i parentes bak hver uttalelse viser når den ble sist ble oppdatert.

Opphevede uttalelser om god bokføringsskikk (GBS)