GBS 10 Dokumentasjon av medgått tid

PDF-ikon Dokumentasjon av medgått tid (april 2015)

ZIP-ikonGBS 10 Dokumentasjon av medgått tid  – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i uttalelsen april 2015

Angivelse av oppbevaringstid etter bokføringsforskriften § 7-3 annet ledd (generelt) og § 8-1-5 (bygge- og anleggsbransjen) er fjernet, men henvisningene til bestemmelsene er beholdt.