GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontanttransaksjoner

GBS 12 er opphevet i mars 2014. Det er ikke behov for uttalelsen etter endringene i bokføringsloven og –forskriften.

ZIP-ikon GBS 12 Bokføring og spesifikasjon av kontanttransaksjoner – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil