GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn

PDF-ikon GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn (april 2015)

ZIP-ikon GBS 15 Oppbevaring av pliktig regnskapsrapportering gjennom rapportering til Altinn – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Endringer i uttalelsen april 2015

Omtale av pliktig regnskapsrapportering på lønnsområdet er endret, slik at det nå henvises til de månedlige a-meldingene etter a-opplysningsloven.

Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum.