GBS 3 Dokumentasjon av kontantsalg ved bruk av automater

GBS 3 er opphevet i mars 2014. Det er ikke behov for uttalelsen etter endringene i bokføringsloven og –forskriften.

PDF-ikonGBS 3 Dokumentasjon av kontantsalg ved bruk av automater – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil