GBS 6 Oppbevaringsplikt for ordresedler mv.

PDF-ikon GBS 6 Oppbevaringsplikt for ordresedler mv. (april 2015)

ZIP-ikon GBS 6 Oppbevaringsplikt for ordresedler mv. – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil

 

Oppdatering av uttalelsen april 2015

Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum.

Angivelse av oppbevaringstiden i de særlige bransjereglene for bygge- og anleggsvirksomhet er fjernet, men henvisning til bokføringsforskriften § 8-1-5 er beholdt.