Høringssvar IFRS 2018

NRS har avgitt 4 høringssvar i 2018

NRS har avgitt følgende høringssvar til IFRS Foundation, IASB og IFRS IC i 2018:

NRS har avgitt følgende høringssvar til EFRAG:

NRS har avgitt følgende høringssvar til EU-kommisjonen:

Samlet: