Høringssvar fra NRS på IFRS

NRS bidrar til utviklingen av IFRS, blant annet ved å gi svar på høringsutkast fra IASB og høringer fra EFRAG.

Høringssvar 2022 samlet

Høringssvar 2021 samlet

Høringssvar 2020 samlet

Høringssvar 2019 samlet

Høringssvar 2018 samlet

Høringssvar 2017 samlet

Høringssvar 2016 samlet

Høringssvar 2015 samlet

Høringssvar 2014 samlet

Høringssvar 2013 samlet

Høringssvar 2012 samlet

Høringssvar 2011 samlet

Høringssvar 2010 samlet

Høringssvar 2009 samlet

Høringssvar 2008 samlet

Høringssvar 2007 samlet

Høringssvar 2006 samlet

Høringssvar 2005 samlet

Høringssvar 2004 samlet

Høringssvar 2002- 2003 samlet

I tillegg besvarer NRS løpende forespørsler om informasjon fra staben i IASB og henvendelser fra andre lands standardsettere.