IFRS 17-seminar om erfaringer fra implementeringen av standarden

IFRS 17-arbeidsgruppen i Den Norske Aktuarforening (DNA) avholder seminar 28. september 2023 om erfaringer fra implementeringen av IFRS 17.

De første rapporteringene etter IFRS 17 er publisert og seminaret vil belyse erfaringene fra implementeringen og rapporteringen.

Les mer om seminaret på nettsidene til Den Norske Aktuarforening.