NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr.31.12.2021 (januar 2022)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2021 endringsmarkert (januar 2022)

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. Tilsvarende publiseres oppdateringen med tall 31.8 normalt tredje arbeidsdag i september om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.

Oppdateringen er utsatt med en måned høsten 2022 pga. at det for tiden foreligger større uforutsigbarhet enn normalt, omtalt her. Neste planlagte oppdatering er derfor i oktober 2022 med tall pr. 30.9.2022.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.