NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019 ren (desember 2019)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger 31.12.2019 endringsmarkert (desember 2019)

PDF-ikon

 

Pensjonsforutsetninger – diskonteringsrente pr. 31.3.2020 (april 2020)

 

Neste planlagte oppdatering er i september 2020 med tall pr. 31.08.2020.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.