NRS(V) Pensjonsforutsetninger

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2021 (september 2021)

PDF-ikon

 

NRS(V) Pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2021 endringsmarkert (september 2021)

 

Neste planlagte oppdatering er i desember 2021 med tall pr. 31.12.2021.

Samlede versjoner

NRS(V) Pensjonsforutsetninger oppdateres vanligvis to ganger i året, med data pr. 31.08 (publisering i september) og 31.12 (publisering i januar året etter). Oppdateringen med tall 31.12 publiseres normalt tredje arbeidsdag i januar om kvelden hvis ikke det er særskilte problemstillinger. I tillegg kan det bli gjort ekstraordinære oppdateringer.