IFR Academy 2016 avlyst

IFR Academy 2016 (IFRA) er avlyst på grunn av for få påmeldte.

NRS har arrangert IFRA siden 2003, i samarbeid med Deloitte, Ernst & Young og PricewaterhouseCoopers.

IFRA har vært arrangert 15 ganger siden oppstarten i 2003. Kull 1-5 hadde til sammen rundt 810 deltakere, men de siste årene har det vært stadig færre deltakere. Derfor ble det ikke arrangert IFRA i 2015, og i 2016 har vi sett oss nødt til å avlyse kurset fordi det var bare 33 påmeldte pr. 12. februar 2016. Det var dermed ikke realistisk at vi ville nå minimumsantallet satt til 50 deltakere. På grunn av den fallende trenden i antall kursdeltakere planlegges det heller ikke nye kurs.