Høring om endringer i NRS 8

Høring om endringer i NRS 8

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere. Endringene i standarden er i hovedsak ren innarbeiding av tilsvarende endringer som er gjort i regnskapsstandardene for øvrige foretak tidligere.Fortsett...

Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre foreslås endringer i omtalen av miljøinformasjon for å fjerne utdatert tekst, og at det foretas enkelte språklige rettelser.Fortsett...

Høringer regnskap

Høringer regnskap

På menyen 'Høringer regnskap' ligger saker som for tiden er under høring. Dersom dette er den eneste artikkelen du ser på menyen er det for tiden ingen pågående høringer.Fortsett...