Høringer regnskap

Høringer regnskap

På menyen 'Høringer regnskap' ligger saker som for tiden er under høring. Dersom dette er den eneste artikkelen du ser på menyen er det for tiden ingen pågående høringer.Fortsett...

Høringer bokføring

Høringer bokføring

På menyen 'Høringer bokføring' ligger saker som for tiden er under høring. Dersom dette er den eneste artikkelen du ser på menyen er det for tiden ingen pågående høringer.Fortsett...

Høringssvar IFRS 2008

ED of amendments to IAS 39 – Exposures Qualifying for Hedge Accounting (Avgitt 11. januar 2008) ED 9 Joint ArrangementsFortsett...

Høringssvar IFRS 2006

DP Measurement on Initial Recognition ED Amendments IFRS 2 IAS 1 Amendments EFRAG PAAinE Conceptual Framework Draft Due Process HandbookFortsett...

Høringssvar IFRS 2005

ED Proposed Amendments IFRS 6 D12_13_14 Service concessions Draft Memorandum of Understanding on the Role of Accounting Standard Setters andFortsett...

Høringssvar IFRS 2004

Determining whether an Arrangement contains a lease ED6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources ED Proposed Amendments to IASFortsett...