Standard kontoplan

Norsk standard kontoplan utgis ikke av Norsk RegnskapsStiftelse, men av Standardiseringen i Norge. Gå til www.standard.no Søk på «kontoplan» i søkefeltetFortsett...

Gjennomgang av bokføringsreglene

Finansdepartementet ber Bokføringsstandardstyret (BSS) om å foreta en gjennomgang av reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere behovet for endringer i regelverket ut fra erfaringene med lovgivningen. Til dette arbeidet ønsker BSS innspill fra aktuelle brukergrupper.Fortsett...

Ny bokføringslov med forskrift fra 2005

Finansdepartementet har i forskrift av 1. desember 2004 besluttet at bokføringsloven skal tre i kraft 1. januar 2005. Det gis en overgangsordning slik at enten bokføringsreglene i regnskapsloven av 1977 eller kapittel 2 i regnskapsloven av 1998 med tilhørende forskrifter kan benyttes i 2005.Fortsett...