Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.Fortsett...