Høringssvar IFRS 2013

Egenkapitalmetoden: Andel av andre endringer i nettoeiendelene (ED/2012/3) Det er spørsmål om hvordan egenkapitalendringer i det tilknyttede selskapet regnskapsføres iFortsett...

Høringssvar IFRS 2008

ED of amendments to IAS 39 – Exposures Qualifying for Hedge Accounting (Avgitt 11. januar 2008) ED 9 Joint ArrangementsFortsett...