Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2023. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.Fortsett...

NRS 16 Årsberetning er oppdatert

NRS 16 Årsberetning er oppdatert

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har utgitt oppdatert NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre er omtalen av miljøinformasjon oppdatert for å fjerne utdatert tekst, og det er foretatt enkelte språklige rettelser.Fortsett...

Oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) har oppdatert NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak etter behandling av mottatte høringsinnspill. Standarden er oppdatert som følge av endringer i regnskapsloven som trådte i kraft for regnskapsår påbegynt 1. juli 2021 eller senere.Fortsett...

Euronext Growth og små foretak

Euronext Growth og små foretak

Oslo Børs har besluttet å endre retningslinjene for Euronext Growth Oslo, slik at regnskapsreglene for små foretak ikke kan benyttes i forbindelse med søknad om opptak til handel og løpende rapportering.Fortsett...