Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Høring om endringer i NRS 16 Årsberetning

Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) foreslår endringer i NRS 16 Årsberetning som følge av lovendringer. Videre foreslås endringer i omtalen av miljøinformasjon for å fjerne utdatert tekst, og at det foretas enkelte språklige rettelser.Fortsett...

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

Veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022

NRS har oppdatert veiledningen om pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2022. De veiledende pensjonsforutsetningene tar utgangspunkt i et norsk foretak med åpen ytelsesbasert pensjonsordning. Et slikt foretak har ansatte som i gjennomsnitt er i førtiårene og en vektet varighet på pensjonsforpliktelsen på 20 - 25 år.Fortsett...