NRS 16 Årsberetning er endret

NRS 16 Årsberetning er endret som følge av vedtatte lovendringer i 2017. I tillegg er det foretatt enkelte språklige korreksjoner.

Standarden er oppdatert med følgende lovendringer:

  • Endring av aksjeloven § 3-5 om styrets handleplikt (juni 2017).
  • Ny likestillings- og diskrimineringslov som trådte i kraft 1. januar 2018. I den forbindelse ble regnskapsloven § 3-3a tiende og ellevte ledd opphevet.
  • Ny bestemmelse i den nye likestillings- og diskrimineringsloven (§ 26 a) som medførte gjeninnføring av regnskapsloven § 3-3a tiende og ellevte ledd (desember 2017). Kun ellevte ledd ble oppdatert med henvisning til ny likestillings- og diskrimineringslov. Lovhenvisningen i regnskapsloven § 3-3a tiende ledd er derfor til en opphevet lov.
  • Plikten for små foretak til å utarbeide årsberetning er opphevet med virkning for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2017 eller senere (desember 2017).

PDF-ikon NRS 16 Årsberetning (februar 2018)

PDF-ikon NRS 16 Årsberetning – endringsmarkert (februar 2018)