Justert NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser

NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser er justert som følge av overgangen fra IAS 39 til IFRS 9 innenfor IFRS.

Henvisningene til IAS 39 i punkt 20 og 24 i standarden er derfor endret til IFRS 9.

PDF-ikon NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser (desember 2018)

PDF-ikon NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser endringsmarkert (desember 2018)

ZIP-ikon NRS 18 Finansielle eiendeler og forpliktelser – alle historiske versjoner samlet i en zip-fil