NRS 21 om begrenset regnskapsplikt

NRS har fastsatt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt. Standarden utfyller reglene i regnskapsloven § 3-2b om utarbeidelse av årsregnskap etter regelen om begrenset regnskapsplikt.

Begrenset regnskapsplikt kan med enkelte unntak brukes av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper hvor ingen av eierne er juridiske personer med begrenset ansvar. Foretakene må oppfylle regnskapslovens definisjon av små foretak. Kort fortalt innebærer reglene at årsregnskapet kan settes opp utelukkende basert på informasjon som gis i næringsoppgave 5.

Regnskapsstandarden gjelder for regnskapsår som avsluttes 31. desember 2018 eller senere. Inntil publisering av den endelige standarden har dette vært basert på høringsutkastet til standarden. Ansvarlige selskaper som har deltagere som ikke er medlemmer av selskapsmøtet må ved overgangen fatte vedtak om å utarbeide årsregnskapet etter regelen om begrenset regnskapsplikt før regnskapsåret starter. For øvrig er det tilstrekkelig at vedtaket fattes innen årsregnskapet avlegges.

Det er gjort enkelte mindre endringer fra høringsutkastet som følge av innkomne høringsinnspill. Nedenfor følger regnskapsstandarden NRS 21 Begrenset regnskapsplikt i ren og endringsmarkert form, og et dokument som omtaler endringene fra høringsutkastet.

Standarden i ren og endringsmarkert form:

PDF-ikon NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt (september 2019)

PDF-ikon NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt – endringsmarkert versjon (september 2019)

Endringer fra høringsutkastet:

PDF-ikon Endringer fra høringsutkastet