Endringer i Stiftelsesstyret og Regnskapsstandardstyret

John Christian Langli er valgt som ny styreleder i Norsk RegnskapsStiftelse på årsmøtet 16. juni 2021. Anne-Cathrine Bernhoft, Tonny Stenheim og Torstein Ytterdal er valgt som nye medlemmer i Regnskapsstandardstyret, og Erik Avlesen-Østli ble valgt som ny nestleder

John Christian Langli (Handelshøyskolen BI) overtar som styreleder etter Per Hanstad (Den norske Revisorforening). Per Hanstad har ledet NRS siden 2002, og takkes av for lang og god innsats i Norsk RegnskapsStiftelse.

Endringene i Regnskapsstandardstyret

Anne-Cathrine Bernhoft (EY), Tonny Stenheim (Universitetet i Sørøst-Norge) og Torstein Ytterdal (PwC) ble valgt til 2024. Erik Avlesen-Østli (KPMG) overtar som nestleder i NRS etter Hans Robert Schwencke (Handelshøyskolen BI).

Hans Robert Schwencke, Signe Moen og Knut Aker takkes av for den gode innsatsen i Regnskapsstandardstyret.