OM NRS

NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

NRS Organer

NRS består av fire hovedorganer, Stiftelsesstyre, Bokføringsstandardstyre (BSS), Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyre (RSS).

Hvem står bak NRS

Norsk Regnskapsstiftelse har 8 stiftende organisasjoner.

Utvikling av norske bokføringsstandarder – norsk god bokføringsskikk

Se omtale i nyeste statusrapport fra Bokføringsstandardstyret for omtale av arbeidet knyttet til utvikling av uttalelser om god bokføringsskikk og bokføringsstandarder.

Se også menyvalget Bokføring.

Utvikling av norske regnskapsstandarder – norsk god regnskapsskikk

Se omtale i nyeste statusrapport fra Regnskapsstandardstyret for omtale av arbeidet knyttet til utvikling av norske regnskapsstandarder.

Se også menyvalget Regnskap.

Bidrag til utviklingen av IAS/IFRS

Se omtale i nyeste årsrapport fra Fagorgan IFRS for omtale av arbeidet knyttet til IFRS.

Se også menyvalget IFRS.