OM NRS

NRS har som formål å utarbeide og utgi regnskapsstandarder, fortolke prinsipielle spørsmål i tilknytning til avgitte standarder og være aktiv kunnskapsformidler om nasjonale og internasjonale standarder innen regnskap og bokføring.

NRS Organer

NRS består av tre hovedorganer, Stiftelsesstyre, Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyre (RSS).

Hvem står bak NRS

Norsk Regnskapsstiftelse har 8 stiftende organisasjoner.

Utvikling av norske regnskapsstandarder – norsk god regnskapsskikk

Se omtale i nyeste årsrapport fra Regnskapsstandardstyret for omtale av arbeidet knyttet til utvikling av norske regnskapsstandarder.

Se også menyvalget Regnskap.

Utvikling av norske bokføringsstandarder – norsk god bokføringsskikk

NRS utgir uttalelser om god bokføringsskikk og bokføringsstandarder.

Se menyvalget Bokføring.

Bidrag til utviklingen av IAS/IFRS

Se omtale i nyeste årsrapport fra Fagorgan IFRS for omtale av arbeidet knyttet til IFRS.

Se også menyvalget IFRS.