NRS Organer

NRS består av fire hovedorganer, Stiftelsesstyre, Fagorgan IFRS (FO IFRS), Regnskapsstandardstyre (RSS) og Bokføringsstandardstyret (BSS).

Stiftelsesstyret
Norsk RegnskapsStiftelse har et Stiftelsesstyre som har det overordnede ansvar for stiftelsen.

Stiftelsesstyrets medlemmer

 • John Christian Langli, Handelshøyskolen BI (styreleder)
 • Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (nestleder)
 • Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole
 • Karen Kvalevåg, Den norske Revisorforening
 • Steinar Sars Kvifte, Forening for finansfag Norge
 • Fredrik Melle, Econa
 • Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Eirik Høiby Ausland (varamedlem), Oslo Børs
 • Carl Flock, Uavhengig representant

Fagorgan IFRS
Fagorgan IFRS (FO IFRS) søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre forståelsen av IFRS på norske forhold. FO IFRS har ansvar for den norske deltakelsen i EFRAGs forum for standardsettere og deltakelsen i Proactive Accounting Initiatives in Europe (PAAinE). Medlemmene i FO IFRS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i FO IFRS. Medlemmene av FO IFRS tjenestegjør i tre år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Fagorgan IFRS’ medlemmer

 • Bjørn Einar Strandberg, PwC (leder)
 • Kjell Ove Røsok, Norges Handelshøyskole (nestleder)
 • Ingrid Birgitte Haakenstad, Deloitte
 • Karina Vasstveit Hestås, Norsk Hydro
 • Janne Korsvold, Equinor
 • Paul Midling Larsen, KPMG
 • Elin Leikåsen, Telenor
 • Robert Madsen, EY
 • Nina Servold Oppi, BDO
 • Karin Råd, Statkraft

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Andreas Schwaderlapp, Finanstilsynet

Regnskapsstandardstyret (RSS)
Regnskapsstandardstyrets oppgaver er å være nasjonal standardsetter innen regnskap og for øvrig bidra til utviklingen av god regnskapsskikk. Hovedoppgaver for RSS er å vedlikeholde norske regnskapsstandarder, følge utviklingen av IFRS og delta i arbeidet med forenklet IFRS i Norge og fastsette standarder for små foretak og ideelle organisasjoner. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i RSS. Medlemmene av RSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Regnskapsstandardstyrets medlemmer

 • Jan Terje Kaaby, BDO (leder)
 • Erik Avlesen-Østli, KPMG (nestleder)
 • Anne-Cathrine Bernhoft , EY
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Odd Egil Kanestrøm, Heidenreich Holding
 • Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Hege Vikane, Regnskap Norge
 • Torstein Ytterdal, PwC
 • Gunlaug Nordheim Wilter, Deloitte

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Jan Aastveit, Finanstilsynet

Bokføringsstandardstyret

Bokføringsstandardstyrets oppgaver er å være nasjonal standardsetter innen bokføring og for øvrig å bidra til utviklingen av god bokføringsskikk. Hovedoppgaver for BSS er å vedlikeholde norske bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i BSS. Medlemmene av BSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Bokføringsstandardstyrets medlemmer

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Inger Helene Iversen (nestleder), Skattedirektoratet
 • Jolanta Betker, Østre Viken kommunerevisjon IKS
 • Vidar Brox-Antonsen, Skarven Regnskap
 • Camilla Brunfelt, Revisorforeningen
 • Martine Aas Dale, Adwice Sandvika
 • Torstein Heggen, Amesto
 • Andreas Høvik, Skatteetaten divisjon brukerdialog
 • Asbjørn O. Pedersen, Høyskolen i Østfold

NRS Fagutvalg små foretak

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Karl-Asbjørn Kjennerud (nestleder), Sparebank 1 Økonomihuset
 • Thomas Hagen Alm, Deloitte
 • May Sigrun Rusdal Fikke, PwC
 • Stein Erik Lund, KPMG
 • Alvar Strandvold, EY
 • Hege Tveit Vikane, Regnskap Norge

NRS Fagutvalg ideelle organisasjoner

 • Elisabet Ekberg (leder), KPMG
 • Elsie Tjeransen (nestleder), Deloitte
 • Kjetil Andersen, EY
 • Hans-Christian Berger, PwC
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Erik Lie, BDO

Fagutvalg pensjoner

 • Vidar Nilsen (leder), Deloitte
 • Nina Servold Oppi (nestleder), BDO
 • Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner
 • Gunnar Sotnakk, KPMG
 • Lars Ragnar Vigdel, EY
 • Ellen Wettre-Johnsen, Oslo Pensjonsforsikring og Den Norske Aktuarforening
 • Torstein Ytterdal, PwC