NRS Organer

NRS består av tre hovedorganer, Stiftelsesstyre, Fagorgan IFRS (FO IFRS) og Regnskapsstandardstyre (RSS).

Stiftelsesstyret
Norsk RegnskapsStiftelse har et Stiftelsesstyre som har det overordnede ansvar for stiftelsen.

Stiftelsesstyrets medlemmer

 • John Christian Langli, Handelshøyskolen BI (styreleder)
 • Ingebjørg Harto, Næringslivets Hovedorganisasjon (nestleder)
 • Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole
 • Karen Kvalevåg, Den norske Revisorforening
 • Steinar Sars Kvifte, Forening for finansfag Norge
 • Fredrik Melle, Econa
 • Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Eirik Høiby Ausland (varamedlem), Oslo Børs
 • Carl Flock, Uavhengig representant

Fagorgan IFRS
Fagorgan IFRS (FO IFRS) søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre forståelsen av IFRS på norske forhold. FO IFRS har ansvar for den norske deltakelsen i EFRAGs forum for standardsettere og deltakelsen i Proactive Accounting Initiatives in Europe (PAAinE). Medlemmene i FO IFRS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i FO IFRS. Medlemmene av FO IFRS tjenestegjør i tre år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Fagorgan IFRS’ medlemmer

 • Bjørn Einar Strandberg, PwC (leder)
 • Kjell Ove Røsok, Norges Handelshøyskole (nestleder)
 • Ingrid Birgitte Haakenstad, Deloitte
 • Karina Vasstveit Hestås, Norsk Hydro
 • Janne Korsvold, Equinor
 • Paul Midling Larsen, KPMG
 • Elin Leikåsen, Telenor
 • Robert Madsen, EY
 • Nina Servold Oppi, BDO
 • Karin Råd, Statkraft

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Andreas Schwaderlapp, Finanstilsynet

Regnskapsstandardstyret (RSS)
RSS er det standardsettende organ. Hovedoppgaver for RSS er å vedlikeholde norske regnskapsstandarder, følge utviklingen av IFRS og delta i arbeidet med forenklet IFRS i Norge og fastsette standarder for små foretak og ideelle organisasjoner. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i RSS. Medlemmene av RSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Regnskapsstandardstyrets medlemmer

 • Jan Terje Kaaby, BDO (leder)
 • Erik Avlesen-Østli, KPMG (nestleder)
 • Anne-Cathrine Bernhoft , EY
 • Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Odd Egil Kanestrøm, Heidenreich Holding
 • Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Torstein Ytterdal, PwC
 • Gunlaug Nordheim Wilter, Deloitte

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Jan Aastveit, Finanstilsynet

NRS Fagutvalg små foretak

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Karl-Asbjørn Kjennerud (nestleder), Sparebank 1 Økonomihuset
 • Thomas Hagen Alm, Deloitte
 • May Sigrun Rusdal Fikke, PwC
 • Stein Erik Lund, KPMG
 • Alvar Strandvold, EY
 • Hege Tveit Vikane, Regnskap Norge

NRS Fagutvalg ideelle organisasjoner

 • Elisabet Ekberg (leder), KPMG
 • Elsie Tjeransen (nestleder), Deloitte
 • Kjetil Andersen, EY
 • Hans-Christian Berger, PwC
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Erik Lie, BDO

Fagutvalg pensjoner

 • Vidar Nilsen (leder), Deloitte
 • Nina Servold Oppi (nestleder), BDO
 • Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner
 • Gunnar Sotnakk, KPMG
 • Lars Ragnar Vigdel, EY
 • Ellen Wettre-Johnsen, Oslo Pensjonsforsikring og Den Norske Aktuarforening
 • Torstein Ytterdal, PwC