NRS Organer

NRS består av fire hovedorganer, Stiftelsesstyre, Fagorgan IFRS (FO IFRS), Regnskapsstandardstyre (RSS) og Bokføringsstandardstyret (BSS).

Stiftelsesstyret
Norsk RegnskapsStiftelse har et Stiftelsesstyre som har det overordnede ansvar for stiftelsen.

Stiftelsesstyrets medlemmer

 • John Christian Langli (styreleder), Handelshøyskolen BI
 • Ingebjørg Harto (nestleder), Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Frøystein Gjesdal, Norges Handelshøyskole
 • Karen Kvalevåg, Den norske Revisorforening
 • Steinar Sars Kvifte, Forening for finansfag Norge
 • Fredrik Melle, Econa
 • Hanne Opsahl, Regnskap Norge
 • Bodil Østby, Oslo Børs
 • Carl Flock, Uavhengig representant

Fagorgan IFRS
Fagorgan IFRS (FO IFRS) søker å påvirke utviklingen av IFRS og bedre forståelsen av IFRS på norske forhold. FO IFRS har ansvar for den norske deltakelsen i EFRAGs forum for standardsettere og deltakelsen i Proactive Accounting Initiatives in Europe (PAAinE). Medlemmene i FO IFRS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i FO IFRS. Medlemmene av FO IFRS tjenestegjør i tre år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Fagorgan IFRS’ medlemmer

 • Bjørn Einar Strandberg (leder), PwC
 • Kjell Ove Røsok (nestleder), Norges Handelshøyskole
 • Anne-Cathrine Bernhoft, Handelsehøyskolen, Nord Universitetet
 • Ingrid Birgitte Haakenstad, Deloitte
 • Karina Vasstveit Hestås, Norsk Hydro
 • Janne Korsvold, Equinor
 • Paul Midling Larsen, KPMG
 • Elin Leikåsen, Telenor
 • Karin Råd, Statkraft
 • Nina Servold Oppi, BDO
 • Alvar Strandvold, EY

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Andreas Schwaderlapp, Finanstilsynet

Regnskapsstandardstyret (RSS)
Regnskapsstandardstyrets oppgaver er å være nasjonal standardsetter innen regnskap og for øvrig bidra til utviklingen av god regnskapsskikk. Hovedoppgaver for RSS er å vedlikeholde norske regnskapsstandarder, følge utviklingen av IFRS og delta i arbeidet med forenklet IFRS i Norge og fastsette standarder for små foretak og ideelle organisasjoner. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i RSS. Medlemmene av RSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Regnskapsstandardstyrets medlemmer

 • Anne-Cathrine Bernhoft (leder), Handelsehøyskolen, Nord Universitetet
 • Erik Avlesen-Østli (nestleder), KPMG
 • Inge Morten Braut, EY
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Tonny Stenheim, Universitetet i Sørøst-Norge
 • Hege Korsmo Sæther, BDO
 • Hege Vikane, Regnskap Norge
 • Torstein Ytterdal, PwC
 • Gunlaug Nordheim Wilter, Deloitte

Observatører:

 • Finansdepartementet
 • Jan Aastveit, Finanstilsynet

Bokføringsstandardstyret

Bokføringsstandardstyrets oppgaver er å være nasjonal standardsetter innen bokføring og for øvrig å bidra til utviklingen av god bokføringsskikk. Hovedoppgaver for BSS er å vedlikeholde norske bokføringsstandarder og uttalelser om god bokføringsskikk. Medlemmene i RSS er utpekt av Stiftelsesstyret etter innstilling fra Valgkomiteen. Stiftelsesstyret velger leder og nestleder i BSS. Medlemmene av BSS tjenestegjør i 3 år, med mulighet for gjenvalg. Finansdepartementet og Finanstilsynet har hver rett til å delta i møtene som observatør med møte- og talerett.

Bokføringsstandardstyrets medlemmer

 • Jan Terje Kaaby (leder), BDO
 • Inger Helene Iversen (nestleder), Skattedirektoratet
 • Jolanta Betker, Østre Viken kommunerevisjon IKS
 • Vidar Brox-Antonsen, Skarven Regnskap
 • Camilla Brunfelt, Revisorforeningen
 • Martine Aas Dale, Adwice Sandvika
 • Torstein Heggen, Amesto
 • Andreas Høvik, Skatteetaten divisjon brukerdialog
 • Asbjørn O. Pedersen, Høyskolen i Østfold

NRS Fagutvalg små foretak

 • Karl-Asbjørn Kjennerud (leder), Sparebank 1 Økonomihuset
 • Hege Korsmo Sæther (nestleder), BDO
 • Thomas Hagen Alm, Deloitte
 • Inge Morten Braut, EY
 • May Sigrun Rusdal Fikke, PwC
 • Ingunn Strand Olsson, KPMG
 • Hege Vikane, Regnskap Norge

NRS Fagutvalg ideelle organisasjoner

 • Elisabet Ekberg (leder), KPMG
 • Elsie Tjeransen (nestleder), Deloitte
 • Kjetil Andersen, EY
 • Hans-Christian Berger, PwC
 • Terje Heskestad, Handelshøyskolen UiA
 • Mina Therese Daler, BDO

Fagutvalg pensjoner

 • Torstein Ytterdal (leder), PwC
 • Nina Servold Oppi (nestleder), BDO
 • Gry-Kjersti Berget, Deloitte
 • Geir Tore Nygaard, Norwegian Insurance Partner Holding
 • Gunnar Sotnakk, KPMG
 • Lars Ragnar Vigdel, EY
 • Ellen Wettre-Johnsen, Oslo Pensjonsforsikring og Den Norske Aktuarforening